Min’s Review: Troiareuke H+ Cocktail – Skin Complex Formula + Purifying Ampoule

Nói rõ là mình không đam mê makeup, nhưng thi thoảng mình cũng xem của chị Quách Ánh, mình thích mấy màn before – after với cả hoá thân thành Continue Reading →