Biologique Recherche Vivant Mask & Biomagic Mask Review

Đến thời điểm này chắc không còn bạn nào chưa biết tới Biologique Recherche nữa rồi nhỉ? Mình thấy bán khắp Việt Nam, khắp các group làm đẹp người ta Continue Reading →

#2 Q & A with Mịn Blogger: Acne-Prone Skin

Hello mọi người. Chuyên đề Q&A tiếp theo, Hải sẽ bắt đầu giải đáp các cậu hỏi liên quan đến mụn, tất tần tật các câu hỏi liên quan đến Continue Reading →