#10 SỰ BẮT ĐẦU CỦA DẦU DƯỠNG DA

A/ THƯƠNG HIỆU MELVITA (FRANCE) Trong những năm 1977, Bernard Chevilliat – người sáng lập ra thương hiệu Melvita cùng với em trai của ông đã chuyển về sinh sống Continue Reading →